ČeskyEnglishRussian

Motto

KVALITA ZA ROZUMNOU CENU

Novinky

Vinařské lisy

Vyrábíme novou řadu AMHR 500 a 630 lisů pro vinaře. leták

wine pressure1wine pressure2wine pressure3

 
Optická pojítka

Optické pojítko funguje podobně jako bezdrátová rádiová pojítka. Komunikace probíhá mezi dvěma body pomocí infračerveného světelného paprsku na vzdálenost několika stovek metrů až kilometru při rychlostech až 1Gb/s full duplex. Optická pojítka jsou vždy párová zařízení, na každé straně spoje jedno zařízení. Více info zde.

050403

 
Chemická ČOV letiště Ruzyně

Vyrobili a dodali jsme chemickou ČOV pro Letiště Praha Ruzyně na servis, mytí a čištění letadel.

cov_ruzyncov_ruzyncov_ruzyn

Sídlo firmy

ANTARES-AZV s.r.o.
U Hřistě 2/82
750 02 Přerov - Dluhonice
Tel./Fax: +420 581 212 505
+420 581 212 506
+420 581 212 591
E-mail: info@a-azv.cz
antaresazv@a-azv.cz
Zobrazit na mapě
zastoupení
Rusko
Egypt
Vietnam
Ukrajina

Poslední aktualizace

proběhla: 07.07.2016 10:29
Email
Tisk
Dohledové zařízení

01 02 letak v6

Služba dohledu ve spojení s dohledovým zařízením umožní přesnou lokalizaci osoby v případě havárií, přepadení, ohrožení, zdravotních nebo jiných komplikací při pohybu mimo firmu nebo domov. Dohled je vhodný například: pro pracovníky v oboru bezpečnostní agentury, doručovací služby, pro obchodní manažery, rodinné příslušníky, seniory, hendikepované osoby, zvířecí miláčky a pod. Dohledové zařízení umožní nejenom získání přesné polohy dané osoby, ale umožní také datovou a hlasovou komunikaci s danou osobou, případně připojení dalších zařízení, monitorujících zdravotní stav osob a některá ohrožení zdraví nebo života vlivem nepříznivých vlivů okolí. Spojením s 24 hodinovou službou dohledového centra zabezpečí zařízení, v případě potřeby, okamžitou reakci na konkrétní požadavek dané osoby, která používá dohledové zařízení.

  

Obsah dohledové služby

Červené tlačítko: havarijní služba dohledu

Služba dohledu nad osobami (může se jednat o seniory, nemocné osoby, těhotné ženy, tělesně, či jinak postižené osoby, pracovníky v nebezpečných povoláních nebo pracovníky, u kterých je třeba monitorovat pohyb vně budov) umožňuje přivolat pomoc v případě ohrožení, zdravotních problémů, pádu, nehybnosti, přepadení, atd. nejenom v budově, ale i při pohybu mimo budovu. Skupina telefonních čísel nastavených na dohledovém zařízení si může vytvořit vlastní dohledový a komunikační okruh nebo se napojit na dohledové centrum s provozem 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Při vzniklé krizové situaci zašle monitorovaná osoba s pomocí nouzového tlačítka upozornění buď do dohledového centra, nebo do firmy zodpovědnému pracovníkovi. Zařízení umožňuje hlasovou komunikaci oběma směry, pracovníci dohledového centra či zodpovědní pracovníci ve firmě, zjistí stav monitorované osoby a dle potřeby kontaktují příslušné osoby nebo zorganizují odbornou pomoc. Dohledové centrum je k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu tak, aby umožnilo samostatný monitoring napojených osob a chránilo i zabezpečovalo život v budovách i v terénu. V případě nutnosti je možno průběžně monitorovat pohyb osob pomocí integrovaného GPS modulu pro vyhledávání přesné polohy na mapě z internetu. Dohledové centrum či zodpovědná osoba ve firmě má možnost komunikace s postiženou osobou i v případě, že daná osoba není schopna sama ovládat osobní zařízení. Ve složitém terénu a v noci je možno na zařízení aktivovat sirénu pro rychlejší dohledání osoby. Pro případ závažnějších zdravotních komplikací systém v budoucnu umožní připojení rozšiřujících (bezdrátových) zařízení monitorujících důležité životní funkce postižených osob a dále umožní připojení SOS prostorových tlačítek pro případ odeslaní zprávy ve chvíli, kdy se dohledové zařízení právě nabíjí v napájecí stanici a postižená osoba nemá možnost jeho ovládání.

Dohledové zařízení je možné využít, i bez dohledové služby, pro firmy, které si chtějí své pracovníky při nebezpečných pracích monitorovat sami, případně monitorovat jejich pohyb vně budov, při plnění jejich pracovních povinností.

Oranžové tlačítko: odesílání zpráv mimo dohledové centrum

Odesílání zpráv mimo dohledové centrum umožňuje zaslat upozornění pracovníkům, příbuzným nebo známým na zvolená telefonní čísla v případě, kdy není nutné tímto požadavkem přímo zatěžovat dohledové centrum.

Zelené tlačítko: odesílání zpráv s požadavkem na doplňkové služby dohledu

Doplňkovými službami se rozumí pomoc s řešením všech problémů, se kterými si osoba, používající službu dohledu, neví rady nebo má problém si je zajistit sama. Může se jednat o havárii v domácnosti, zajištění oprav v domácnosti prověřenými dodavateli, poskytnutí rad při podepisování smluv, pomoc při komunikaci s úřady, zajištění úklidu, zajištění dopravy jídel a nákupů, dodání potřebných informací, servis dohledového zařízení atd.

Vlastnosti osobního zařízení

 • Krytí IP65 proti stříkající a stékající vodě.
 • Upevnění dohledového zařízení na ruku pomocí odnímatelného silikonového řemínku. Možnost volby barevného provedení řemínku (červená, oranžová, zelená, bílá a černá). Šířka řemínku umožňuje zapnutí i lidem se sníženou motorikou prstů.
 • Tři funkční tlačítka označená barevně dle důležitosti zasílaného upozornění. Každé z tlačítek umožňuje přidělení ze 6 možných skupin. Každé této skupině je možné přidělit různé funkce. Tato funkce může být naprogramovatelná dle požadavků uživatele. Tato funkční tlačítka dále plní funkci přijetí nebo odmítnutí hovoru a zvýšení nebo snížení hlasitosti hovoru.
 • Zaslání upozornění pomocí barevně odlišených tlačítek formou SMS zprávy na předem zvolená telefonní čísla uložená v 6 skupinách s možností uložení v paměti telefonních čísel pro všechny skupiny dohromady, může jich být až 64.
 • Upozornění „Volání o pomoc“ se skládá z odeslání SMS zprávy s poslední zaznamenanou polohou na dohledové centrum a následně prozvonění na dohledové centrum s přechodem na příjem. Po odeslání SMS zprávy je další odeslání SMS zprávy na 60 vteřin zablokované pro příjem hovoru dohledové služby nebo osoby, které byla SMS zpráva odeslána.
 • Po zpětném volání z dohledového centra dojde k automatickému zvednutí sluchátka na dohledovém zařízení a možnosti komunikace dohledového centra s uživatelem nebo možnosti odposlechu dohledovým centrem, například v případě přepadení.
 • Určení polohy systémem GPS je v dohledovém zařízení zajištěno asistovanou AGPS s rychlým vyhledáním polohy.
 • Průběžné zaznamenávání souřadnic polohy v závislosti na definované hodnotě změny času a definované změně hodnoty polohy dle principu, co nastane dřív.
 • Možnost spuštění/vypnutí sirény při konečném dohledávání uživatele v nepřehledném terénu nebo v noci zasláním SMS zprávy s příkazem na dohledové zařízení.
 • Výdrž baterie v pohotovostním režimu je 42 hodin (± 5%), dle stáří baterie.
 • Možnost hlasové i datové komunikace mezi osobním zařízením a dohledovým centrem. Zařízení umožňuje komunikaci přes GSM i datovou komunikaci přes GPRS.
 • Možnost dálkového nahrávání software a firmware do dohledového zařízení.
 • Možnost zadávaní uživatelských dat (data uživatelů pro uzavření smlouvy o poskytování služeb, telefonní čísla a text SMS zpráv) pomocí webového rozhraní.
 • Možnost dálkového nahrávání uživatelských dat (změna telefonních čísel, na které se posílají informace, změna vyzváněcí melodie, změna tagů definujících složení SMS zprávy odesílané ze zařízení pomocí konkrétního funkčního tlačítka) do dohledového zařízení pomocí jednoduchého webového rozhraní.
 • Možnost sledování pohybu dohledového zařízení na mapovém podkladu pomocí webového rozhraní.
 • Automatické hlasové upozornění uživatele na nízký stav nabití baterie („Nabít baterii“), ztrátu GSM signálu („Signál ztracen“), odeslání SMS zprávy (SMS odeslána), s možností doplnění o další hlasové informace.

Možnost doplnění:

 • Odeslání upozornění „Volání o pomoc“ z kritických míst bytu (kuchyně, vana, záchod) i v případě, že se zařízení právě nabíjí a uživatel ho nemá ve svém dosahu. Tato možnost bude k dispozici formou rozšíření základní sestavy.
 • Detekce pádu - pádové čidlo a následné odeslání upozornění na dohledové centrum.
 • Použití vibračního motorku nahrazujícího vyzváněcí melodii dohledového zařízením.
 • Možnost doplnění radiového modulu, který zajistí zapnutí GPS v případě vzdálení se od napájecí stanice a zajistí možnost připojení rozšiřujících (bezdrátových) zařízení monitorujících důležité životní funkce nebo opuštění daného vymezeného prostoru.
 • Možnost doplnění rozšiřujících modulů pro monitorování zdravotního stavu uživatelů nebo životního prostředí uživatelů.

Cena: 200 €