ČeskyEnglishRussian

Motto

KVALITA ZA ROZUMNOU CENU

Novinky

Vinařské lisy

Vyrábíme novou řadu AMHR 500 a 630 lisů pro vinaře. leták

wine pressure1wine pressure2wine pressure3

 
Chemická ČOV letiště Ruzyně

Vyrobili a dodali jsme chemickou ČOV pro Letiště Praha Ruzyně na servis, mytí a čištění letadel.

cov_ruzyncov_ruzyncov_ruzyn

 
Dodávky do Egypta

Pokračujeme v dodávkách zařízeních pro recyklaci vody do Egypta.

degyptdegyptdegypt

Sídlo firmy

ANTARES-AZV s.r.o.
U Hřistě 2/82
750 02 Přerov - Dluhonice
Tel./Fax: +420 581 212 505
+420 581 212 506
+420 581 212 591
E-mail: info@a-azv.cz
antaresazv@a-azv.cz
Zobrazit na mapě
Email
Tisk
Flotace grafitu

Flotace je separační proces, který má široké průmyslové uplatnění při separaci minerálních rud, uhlí nebo při čištění odpadních vod. Separační proces je založen na rozdílné smáčivosti složek ve směsi.

Flotační jednotka pracuje na principu tlakové flotace (DAF) – tj. rozpouštění stlačeného vzduchu v cirkulačním okruhu jednotky a jeho následného uvolnění v hlavní nádrži, čímž vznikne potřebné množství mikrobublinek, které na sebe při cestě k hladině váží hydrofobní - špatně smáčivé částice tzv. flokule, jejichž hustota je nižší než hustota okolního kapalného prostředí. Tyto flokule se shromažďují na hladině a jsou v časových intervalech stírány a odčerpávány do zahušťovací nebo homogenizační nádrže k dalšímu odvodnění nebo zpracování. Hydrofilní, dobře smáčivé složky, které jsou těžší než voda sedimentují ke dnu a jsou odčerpávány.

grafit grafit grafit grafit

Email
Tisk
Tlaková plynárna Vřesová – využití vedlejších kapalných produktů

V tlakové plynárně Vřesová je zplyňováno hnědé uhlí z okolních revírů. Hlavním produktem je energoplyn, sloužící k výrobě el. energie, dále pak generátorový dehet, fenolový koncentrát, kyselina sírová, kapalný čpavek. Firma Antares se podílela významnou měrou na dodávce technologických celků při výstavbě nových provozů tlakové plynárny Vřesová.

vresovavresovavresovavresova

Email
Tisk
Neutralizace a odvodnění kyselých důlních vod

Instalované zařízení v Rudných dolech v Jeseníkách slouží k ekologické likvidaci starých zátěží při těžbě nerostů. V této lokalitě jsou kyselé důlní vody nejprve upravovány a neutralizovány a následně odvodňovány na filtračních lisech. Vyčištěné odpadní vody po splnění všech ukazatelů, které jsou stanoveny legislativními požadavky, jsou vypouštěny do povrchových toků. Odvodněný filtrační koláč je odvážen na určenou skládku. Maximální výkon tohoto zařízení je 380 m3/den.

dulni vodydulni vodydulni vodydulni vody

Email
Tisk
Filtrační soubor pro filtraci odpadních vod z řezání, broušení kamene a betonových tvarovek

Filtrační linka slouží k filtraci odpadních vod z řezání, broušení různých druhů kamene a různých betonových tvarovek a dlažby. Uvedené zařízení je instalováno v Presbetonu Drahotuše. Zařízení vyčistí 50 m3 odpadních vod za 1 hodinu, vyčištěná odpadní voda ze separátoru a filtrát z kalolisu je zpětně využíván v provozu. Odvodněný kal ve formě koláčů je využíván pro zásypy a rekultivaci. Produkce pevných odpadů je cca 15 t / 8 hod.

presbeton fotopresbeton fotopresbeton fotopresbeton foto

Email
Tisk
Úpravna provozní vody a mechanická čistírna odpadních vod

Zařízení slouží k úpravě povrchové vody z řeky Labe pro provozní využití v metalurgickém průmyslu a k mechanickému čištění odpadních vod ze závodu. Výkon úpravy povrchových vod je 60m3/h a výkon mechanické čistírny vypouštěných odpadních vod je 45m3/hod. Úpravna vody se skládá z česlovny, čerpací stanice surové vody, pískových filtrů, zásobníku filtrované vody, koncové čerpací stanice, separátoru kalů z prací vody a kalolisu s příslušenstvím.

Mechanická čistírna odpadních vod se skládá ze zařízení pro regulaci přítoku, česlí, lapáku písku, separátoru písku, lapače ropných látek a přečerpávací stanice.Uvedené zařízení je instalováno v Kovohutích Čelákovice.

cov-celakovicecov-celakovicecov-celakovicecov-celakovice

Email
Tisk
Čistírna odpadních vod LG.Philips Hranice

Čistírna odpadních vod slouží k čištění produkovaných vod z výroby obrazovek firmy LG.Philips Hranice. Skládá se ze tří linek chemických a jedné biologické. Maximální výkon čistírny je 120 m3/h. Na tomto zařízení je dosahováno velmi dobrých výsledků, včetně odbourání těžkých kovů, zejména Cr6+, Cr3+, Pb v přitékající odpadní vodě z výrobních provozů závodu.

cov_philipscov_philipscov_philipscov_philips

Email
Tisk
Další reference
 • Vítkovice, a.s. Ostrava - výrobce oceli, těžkého průmyslu (www.vitkovice.com)
  čistírny odpadních vod
 • Škoda Auto, Mladá Boleslav (www.skoda-auto.com)
  neutralizační stanice odpadních vod
 • TPCA Kolín - výrobce aut - TOYOTA, PEUGEOT, CITROEN (www.tpca.cz)
  čistírna odpadních vod
 • PSA Trnava - výroba aut – PEUGEOT, CITROEN (www.psa-slovakia.sk)
  čistírna odpadních vod
 • Mora Moravia, a.s. Hlubočky – GORENIE GRUPE - výroba sporáků (www.mora.cz)
  čistírna odpadních vod a odlakovací stanice
 • Keramické závody Chlumčany, a.s. – Lasselsberger Grupe (www.lasselsberger.com)
  čistírna odpadních vod
 • Gumokov, a.s. Hradec Králové (www.gumokov.com)
  neutralizační stanice odpadních vod
 • Český porcelán, a.s. Dubí - bílý a modrý užitkový porcelán (www.cesky.porcelan.cz)
  příprava kaolínových směsí
 • ArcelorMittal Jakl, a.s. Karviná (www.jakl.cz)
  žárové zinkování, galvanizovna, průmyslová čistírna
 • DIAMO s.p. - těžba a zpracování uranu (www.diamo.cz)
  zařízení pro zpracování uranu a čistírny odpadních vod
 • GALI, Bílý Kostel - výroba bionafty
 • Precheza, Přerov - výrova TiO2 (www.precheza.cz)
  dodávky technologich zařízení
 • MITRACO a.s., Vietnam
  studie výroby TiO2 v kapacitě 40 000 t/rok
 • Rangun, Barma
  neutralizační stanice galvanizovny
 • SUAS Vřesová - zplyňování uhlí
  čistírna průmyslových vod
 • ČOV města Přerov - kapacita 150 000 EO
  odvodňování biologických kalů, strojní dodávky
 • Družkovka Gorenie Group, Ukraine
  průmyslová čistírna odpadních vod
 • Rafineria Jedlicze, Poland - průmyslová spalovna
  čistírna odpadních vod
 • Dopravní podnik hl. m. Prahy
  deemulgační stanice
 • Letiště Praha
  neutralizační stanice servisu letadel
 • Grafite Týn n. Labem
  proces výroby grafitu, čistírna odpadních vod
 • Aktau, Kazachstan
  dezaktivační stanice číštění NKT trubek
 • Darchan, Mongolia
  čistírna chromičitých odpadních vod z koželužny
 • Murikde, Lahaur, Pakistan
  čištění odpadních vod z elektrárny
 • Shaq El Teaban Industrial zone, Cairo, Egypt
  recyklace odpadních vod ze zpracování žuly a mramoru
 • Jaslovské Bohunice - atomová elektrárna, Slovensko
  minimalizace jaderného odpadu
 • Hek GmbH, Lubeck, Germany – Alimak Grupe, USA
  zpracování bismutu
 • Toray Textiles Central Evrope, Kiocera Grupe, Japan, WWTP (www.toray.cz)
  deemulgační stanice
 • Albo Schlenk, Germany (www.alboschlenk.cz) - výroba hliníkových pigmentů
 • LG Philips, Hranice, CZ
  produkce vakuových obrazovek, chemicko biologická čistírna odpadních vod (www.lgdisplay.com)
 • OLYMPUS (www.olympus.cz)
  speciální nerezové stoly pro montáž optických přístrojů

Od roku 1991, naše firma dodala více než 500 zařízení pro různé zákazníky po celém světě.